CINE SUNTEM

Concurs Liceul Lucian Blaga

An:                             2023

Program:                 Educațional

Locație:                   Cluj-Napoca

Suprafață:              9873 mp

Status:                   Concurs

Plecând de la necesitatea dezvoltării continue a mediului educațional, soluția prezentată își propune să satisfacă nevoile funcționale ale climatului existent cu accent pe integrarea în contextul urban definit de amenajarea clădirilor din jur.
În ansamblu, clădirile sunt diferențiate în 3 cicluri de învățământ, clădirea de nord păstrând școala primară (clasele 0-4) și clădirea de sud adăpostind gimnaziul și liceul (clasele 5-12). Disfuncționalitățile constatate la nivelul fiecărei clădiri, așa cum se poate observa în starea actuală, generează situații care necesită o abordare versatilă și flexibilă a ideii de extindere a școlilor. Din acest motiv, amenajarea noilor spații s-a făcut în așa fel încât cele două clădiri să își poată desfășura activitățile individual din punct de vedere al actului educațional, rezultând distanța dintre clădirile de parcurs doar în situații particulare care implică prezența fizică. cerință pentru profesori sau elevi de liceu, de exemplu, în activități precum sportul (de la clădirea de sud la clădirea de nord).

Din punct de vedere tehnic, propunerea urmărește extinderea clădirilor existente folosind un cadru structural mixt – beton armat și metal, cu utilizarea materialelor de înaltă eficiență care să minimizeze impactul asupra mediului, oferind astfel clădirilor eficiență energetică. De asemenea, se prevede inlocuirea acoperisului in fronton pentru a putea folosi terasa in scopul amplasarii panourilor fotovoltaice si recuperarii apei pluviale pentru reutilizare ulterioara. Remodelarea sudică a clădirii existente prezintă un atrium care se întinde pe toată înălțimea clădirii, oferind lumină naturală și ieșiri pentru mișcarea aerului interior, astfel încât fluxul de ventilație naturală să fie afectat pozitiv.
La nivel de expresie arhitecturală și urbană, soluția propune o abordare contemporană care dorește să contrabalanseze caracterul zonei dominate de clădirile ridicate în epoca comunistă, prin aducerea în prim plan a unor elemente legate de spiritul locului, genius loci al Clujului, marcat vizibil în cele două clădiri prin introducerea curții interioare și a porticului pentru fiecare dintre cele două clădiri. Aceste elemente lingvistice de arhitectură sunt concepute pentru a oferi o imagine contemporană familiară care poate participa la un dialog natural cu contextul fizic adiacent dar și cu cel social și cultural.
Calitatea spațiilor propuse se remarcă prin adaptabilitatea și reutilizarea acestora în contextul reconfigurarii continue a cerințelor educaționale. Noile spații caută să acopere un spectru larg de posibile activități educaționale și să îmbunătățească experiența studenților, plasându-i în mijlocul unei lumi mici concepute pentru eforturi creative și expansive. Interacțiunea dintre spațiile verzi exterioare, curțile și interiorul acoperit de lumină naturală urmărește să creeze un flux dinamic de spațiu și vederi, creând nu numai o relație fizică între unitățile funcționale individuale atât pentru spațiile revitalizate ale clădirilor existente, cât și pentru propuneri noi, dar și o conexiune vizuală și senzorială pe care o poți experimenta pe tot parcursul zilei.

 

Scroll to Top